2018-09-23

Hinner du inte? Orkar du inte?

Hej igen hörni! Hur är läget?

Hinner du inte eller orkar du inte? Eller….jag vågar inte ens tänka på det…BÅDA!?

För flera av oss är orken avgörande i allt det icke-obligatoriska som dagen erbjuder, för andra blir det icke-obligatoriska “obligatoriskt” på ren järnvilja. Och när vi kör på järnvilja så förbrukar vi resurser, resurser vi kanske egentligen inte har. Eller kanske har du . åtagit dig för mycket obligatoriskt, och tiden räcker helt enkelt inte till; något som onekligen kommer leda till trötthet.Orkar eller hinner?

Balansen mellan stimulans och överbelastning tycker jag själv är så jäkla svår att det är sällan jag hamnar i en bra balans mellan de två. För det är minst lika illa att vara understimulerad till den graden att det nästan gör ont i kroppen; det är när tristessen når en nivå som blir outhärdlig. För det kan hända, inte ofta, men det händer. I mitt liv just nu arbetar jag aktivt med att minska det obligatoriska och öka det icke-obligatoriska, allt efter min ork, men också i linje med insikten att det finns icke-obligatoriska aktiviteter som faktiskt ger energi, även för en inrutad introvert som jag.

Det var allt jag hade för den här gången! Vi ses på nästa bild hörni! Hej!

2018-05-05

2018-05-02

Jag hinner inte!

Hej igen hörni! Hur är läget?

”Jag hinner inte!” – Uttalande som vid frekvent användning pekar på att du behöver göra nödvändiga omprioriteringar i ditt liv.

Om du inte hinner med saker, är min fråga till dig inte hur du orkar, då svaret i det fallet förmodligen innehåller fraser som ” gillar att alltid har något på gång” eller ”gillar att ha många bollar i luften”. Min fråga blir istället när har du har tid för kontemplation? När har du tid för eftertanke och reflektion?  Om du inte avsätter tid för lite mellanrum mellan allt jonglerande med bollar, hur ska du kunna uppskatta ”jongleringen” fullt ut?

Det är ingen slump att jag inte kan dra mig till minnes när jag sa ”Jag hinner inte” senast och faktiskt menade det. Vi lever i en tid där livet inte ska levas, det skall maximeras. I sökandet efter oss själva vänder vi oss från jaget och tar oss an aktiviteter som är tänkta att stänka lite mening på vårt liv. Jag delar inte dessa tankebanor.

Att konsekvent inte hinna med saker låter i mina öron som ett problem; något som kräver en lösning. Står du utan tidsbuffert i livet, där du inte ges möjlighet att klämma in den minsta aktivitet, tror jag av hela mitt hjärta att du gör behöver göra något åt det.  Använder du ”jag hinner inte” som “standardlögn” när du egentligen vill säga ”jag orkar inte”, är kärnan ändå densamma; du behöver agera. Du behöver göra något åt tidsbristen eller tröttheten.

Ledtråd: båda problemen kan lösas med samma verktyg….

Det var allt jag hade för den här gången! Vi ses på nästa bild hörni! Hej!

2017-10-23

2017-08-22

2016-07-17

2016-07-14