2017-12-05

Sjuka och friska önskningar

När du mår bra har du ofta flera önskningar. När du mår dåligt har du sällan mer än en.

Mål och önskningar är något alla människor har; vi söker, vi önskar, vi hoppas. Vi arbetar, vi tränar, vi skapar. Mot våra önskningar, mot våra mål. Dessa strävandet  ställs ofta helt ur spel när sjukdom kommer in i bilden.

sick get well soon STICKER by imojiGår sjukdomen vi drar på oss bortom en enkel förkylning rycks vi ner från våra självförverkligande hästar och tvingas möta utmaningar placerade lägre ner på behovstrappan. Vår önskningar sträcker sig vid detta tillfälle sällan bortom vårt eget tillfrisknande. Men precis som det är skrämmande, så är det många fall också nyttigt att vara sjuk (så länge det givetvis inte är ett livshotande tillstånd).

Jag tror att det vid viss psykisk sjukdom finns ett lidande som bitvis kan vara vackert, åtminstone i efterhand. När vi mår psykiskt dåligt, vare sig vi vill eller inte,  kommer vi ofta otroligt nära livet och den mänskliga existensen. Detta är en närhet som kan vara svår att erhålla på annat vis, men som också leder till visdom och erfarenhet svår att erhålla på annat sätt. 

Motgångar och tid

Det kan ta veckor, månader eller år, men tillslut kommer du dra lärdom och se ett syfte med varje motgång du upplevt.

Den här bilden är aningen naiv och lite väl absolut, men speglar ändå till stor del sanningen. Det gör den åtminstone om jag tittar bakåt i mitt eget liv och allt svårt jag varit med om. Syfte skulle här kunna likställas med lärdom, och att dra lärdom om något svårt vi varit med om förutsätter ett speciellt perspektiv på det inträffande, nämligen att tiden behöver passera innan meningen sakta men säkert visar sig. loading waiting Sticker by GIPHY CAM

Genom att tiden får passera får du perspektiv på din egen situation, här och nu, om du ser tillbaka på en en dålig period full med motgångar. För det är svårt att komma ihåg hur det är att må dåligt när man mår bra, men det är viktigt att försöka om vi skall kunna få en uppskattning för det som är bra i livet. Vidare tror jag att motgångar inte bara kan erbjuda oss lärdomar utan också kan vara karaktärsdanande (så tillvida motgångarna inte är alltför stora). En person som gått igenom mycket kommer ofta ut i andra änden som en mer erfaren, vis och ödmjuk person.

Motgångar är en del av livet, och jag tror vi gör oss själva en stor otjänst om vi inte ser på dem som de fantastiska skeenden de är. De för oss närmare oss själva, närmare livet, och närmare den person vi i slutändan kommer att bli.

2016-07-24