Hjärnans överläggning och socker

Hej igen hörni! Hur är läget?

Hjärnans tafatta överläggning när vi upplever stress. 

På svenska fungerar inte liknelsen lika bra på men på engelska brukar man säga att ”There’s a reason why stressed becomes dessert when spelled backwards”.

Experiencing thi….sorry. Upplevelsen av stress faller på en gradskala av ”ingen alls” till ”bra jävla akut”, och det är också olika fysiologiska förnimmelser beroende på vart vi ligger på skalan. När vi ligger på ”bra jävla akut” sträcker vi oss sällan efter godispåsen det första vi gör. Men när vi istället över tid ligger någonstans på mitten, där vi över tid upplever kronisk stress, blir det enklare att slänga både ett och två ögon på den där tårtbiten. Anledningen bakom detta är egentligen ganska enkel; hjärnan vet vad som som får dig att må bra, åtminstone på kort sikt. Jag vill inte säga att det är enkelt att dieta med en låg nivå stress….Eller jo, det vill jag.

Efter att ha kunnat justera min vikt enligt min önskan i snart 10 år vill jag tro att jag funnit ett framgångsrecept där en minskning av stress är ett av de första stegen.  Nej, jag försöker inte sälja något, men jag vill ändå dela med mig av insikten om hur saker och ting hör ihop. Vill du minska vikten på din kropp behöver ett av de första stegen utgöras av en minskad vikt på dina axlar.

Det var allt jag hade för den här gången! Vi ses på nästa bild hörni! Hej!

Fett, vikt och axlar

Hej igen hörni! Hur är läget?

Vill du ta bort fett från din kropp behöver du ta bort vikt ifrån dina axlar.

Ah yes, viktnedgång, denna fråga som upprör alltifrån fikarum till sociala medier. Vi lever i en tid där kroppsaktivism och att trivas i sin kropp är en av de allra framträdande diskurserna. Och jag tycker det är jättebra att man ska trivas i sin kropp. Men om man inte trivs med sin kropp; är det då skamligt att försöka göra något åt det? Nåväl, I digress.

Att försöka gå ned i vikt kan vara tämligen smärtfritt, beroende på din ambitionsnivå och hur mycket vikt du vill tappa, men det kommer alltid att påverka inte bara din hunger utan också till viss del ditt psyke. För att lyckas ed en viktnedgång behöver vara på en plats mentalt där du kan orka. Och att orka innebär att inte ha särskilt mycket stress. Så innan du slänger dig på nästa diet som Aftonbladet tipsar om, fundera på om du är på en plats där du faktiskt orkar med ett kaloriunderskott. Gör du inte det? Oavsett planer på viktnedgång behöver du göra något åt det.

Det var allt jag hade för den här gången! Vi ses på nästa bild hörni! Hej!

Viljestyrka och hjärnmuskler

Viljestyrka är som vilken muskel som helst; träna den så kommer den bli starkare.

När det kommer till det vi har möjlighet att påverka genom våra handlingar torde beteendeförändringar och att bryta vanor var något av det svåraste vi kan ta oss an. Att bryta en dålig vana, subjektivt eller objektivt, är ofta förknippat med motstridiga känslor. Du kan ha en stort tilltro till din egen förmåga att förändra ett givet beteende, men du anser det inte särskilt viktigt att bryta vanan. Likaså kan du har noll tilltro till dig själv i förändringsprocessen gällande en livsavgörande vana.

Men när allt kommer till kritan, när allt fluff är bortskalat, är det din envishet viljestyrka och disciplin som avgör huruvida du klarar att bryta vanan eller inte. Värt att komma ihåg är att om du spenderar viljestyrka i ett avseende, exempelvis på sluta röka, blir det svårt att samtidigt försöka gå ner i vikt. Viljestyrka är en förbrukningsvara, det går att spendera den. Men det går också att göra viljestyrkan starkare.

Det börjar ske magiska saker när vi tar svåra beslut som vi är nöjda med. Ett rätt beslut kan inleda en snöbollseffekt där goda val avlöser varandra genom det faktum att du tagit ett rätt beslut. I processen med att bryta en vana behöver vi rada upp ett antal rätta beslut för att vi ska kunna anses vara på väg mot något bättre. Men även om vanan är svårbruten finns det något mer värdefullt i processen där vi tvingas rada upp svåra val. Känslan av att kontinuerligt ta beslut du är nöjd med ökar din självkänsla och kan nästan jämföras med en form av eufori. För så stärkande är det. Är du nyfiken på hur det känns att rada upp flera bra beslut är det första steget föga förvånande att ta ett rätt beslut, något jag är säker på att du i något avseende kan göra redan idag.