Realism, pessimism och optimism

Hej igen hörni! Hur är läget?

Realismen är pessimistens optimism; platsen där jag tror vi har mest att hämta.

Jag försöker att vara en realist. Jag försöker stå närmast verkligheten och sannolikheten. Att realismen ligger så högt i kurs hos mig har dels att göra med hur svårt det faktiskt är att uppnå den. Det är för mig extremt svårt att inte låta känslor och infall påverka den verkligheten jag lever i, något jag anar att många andra kan känna igen sig i. Men det är fortfarande eftersträvansvärt att ligga i linje med det troliga och sannolika, att se det som är framför oss och inte oroa oss för vad som med sannolikhet inte kommer drabba oss.

Men om realiteten är svår, smärtsam eller obehaglig då? Ja, då får du åtminstone möjlighet att bearbeta det som hänt dig, med allt vad det innebär. Och det är inte alltid lätt, mer sällan än inte kan det vara lockande att vrida på saker och ting tills de ligger rätt i vårt huvud. Men det är svårt att få saker att ligga rätt i huvudet.  Och ibland kan dissociation från problemet vara det vi behöver för att kunna gå vidare. Eller formulerat på ett annat sätt; tänk inte så mycket.

Det var allt jag hade för den här gången! Vi ses på nästa bild hörni! Hej!

Uppfattning, varande och solipsism

Ibland är det viktigare hur verkligheten uppfattas än hur den är. Ibland är det viktigare hur verkligheten är än hur den uppfattas.

Ibland är vår tillvaro på pappret en riktigt lyckad sådan, men magkänslan säger att något inte står riktigt rätt till. Ibland lider vi av kognitiva missuppfattningar där omvärlden förvrids från en verklighetsförankrad livssyn till att passa en genomgående negativ livsåskådning.

Men ju mer jag tittar på denna bilden desto fler frågor dyker upp. Viktigt för vad? Är det verkligen någon skillnad på dessa två meningar? För i båda meningarna gräver vi i viss mån huvudet i sanden. Livsuppfattning adderas med verkligheten för att nå en summa; den vi är och där vi är. Bilden är en riktig hjärnvrickare. Den kräver eftertanke innan man lyckas lista ut vad det faktiskt är jag säger, eller vad jag åtminstone hade i åtanke när jag gjorde den.

För till viss del är det ändå så att uppfattningen av verkligheten ÄR verkligheten. Likaså ÄR verkligheten så som den uppfattas. Solipsism betecknar den idé där det enda som existerar är den egna upplevelsen som sådan utan några bakomliggande orsaker. Jag tror att uppfattningen av situationen och den faktiska situationen båda är delar som är viktiga för din psykiska hälsa. Ingen av delarna kan i någon vid mening stå för sig själv, åtminstone inte i det långa loppet. 

netflix wow Sticker by himHallowsLivet är en kontinuerlig dragkamp mellan mellan bra och dåligt, en ambivalens inneboende i din existens. Ibland vinner mörkret, ibland vinner ljuset. Ibland skiner solen och ibland är allt nattsvart. Mitt livsmotto, som har lett mig rätt hittills, är att göra det som känns rätt. Och att göra det som känns ”rätt” är inte nödvändigtvis likställt med begrepp som ”enkelt” eller ”smärtfritt”. Men gräv inte huvudet i. sanden. Bryt upp.

Blir din objektiva tillvaro bra, kommer din uppfattning av tillvaron att med största sannolikhet bli bra. Saknar du förmåga att göra din tillvaro bra, behöver du kanske hjälp. 

2016-08-09