Är läget bara fint?

– Hur är läget?

– Bara fint.

Den här bilden tycker jag är så talande och sanningsenlig. För hur ofta är det egentligen som vi rakt och ärligt vågar svara på hur det är? Rätt person behöver ställa frågan vid rätt tillfälle för att den ska leda till något djupare, och i vidare mån ärligare, svar.

Frågan är så kraftfull när den används rätt, och det är därför jag har valt att använda frasen som mitt ”varumärke”. Frågan ställd på en ärligt sätt kan vara det som på ett bra sätt får bägaren att rinna över för den tillfrågade.

För jag vet att det finns personer som inte blir tillfrågade, något som gör mig både ledsen och arg eftersom frågan är så enkel att ställa. Ibland möter vi människor som nästan skiner av ett behov att bli tillfrågade. Vissa blir helt ställda när man ställer frågan. Vissa är inte redo och svarar ”Bara fint” ändå.

Vissa är redo inte att svara ärligt på frågan, men det är ändå viktigt att vi fortfarande vågar ställa frågan på ett ärligt sätt till människor i vår omgivning.  Och vem vet, nästa gång kanske det är du som önskar att du fick frågan.

Hur är läget?

Nästa gång du frågar någon hur läget är, fråga som att du verkligen vill veta!

Många använder frågan ”hur är läget” som en icke-laddad hälsningsfras. Och visst fungerar den bra som det. ”Bara bra, hur är det själv?” svarar vi fast det kanske egentligen inte är så bra. Men anledningen till att jag använder frasen som mitt ”varumärke” är följande; Frågan är otroligt kraftfull om den ställs av rätt person vid rätt tillfälle. För att nå sin fulla potential behöver frågan ställas till någon du känner väl, när bara du och den personen samtalar, och då inte som en inledande fråga. Kanske ställer du frågan när personen du pratar med ser extra bekymrad ut.

Du behöver vara beredd på möjligheten att du är den förste som ställt frågan till personen på väldigt länge. Kanske är du den första som någonsin ställt frågan på ett sätt som gör att personen faktiskt tvingas reflektera över frågan? Kanske har personen inte självt reflekterat över hur läget faktiskt är. Kanske är det frågan som gör att personen öppnar ett litet fönster in till sitt allra innersta.

Jag är övertygad om att frågan kan rädda liv, och även om det sällan sker, så är det väldigt ofta en erfarenhet som både du och personen du frågar går ifrån med en bra känsla i magen. För så kraftfull är frågan. Och vem vet, kanske är det du som frågan nästa gång. Är du redo?