Manipulation och välvilja

Manipulation kommer ofta levererat i ett skal av välvilja och empati. Var på din vakt.

Den här bilden är tänkt att symbolisera en trojansk häst, en gåva som för med sig en dold förbannelse. I ett tidigare inlägg pratade jag lite om motgångar, och hur de är viktiga för att stärka individen. Och att bli behandlad illa må vara en motgång, men det är inte på något sätt stärkande. För att minska risken att bli illa behandlad gäller det att prata klarspråk och försöka syna människan du har framför dig. När sarkasm, pikar och manipulation blir vardagsmat är första steget att säga ifrån.dont fool me Sticker by picbe

Personen som behandlar dig illa behöver få veta att den behandlar dig illa. Enligt denne kanske det inte ens är illa behandling, något som lätt kan uppstå vid överanvändning av sarkasm. Sarkasm och pikar kan vara lätta att se igenom. Manipulation är svårare att syna.

Jag kan minnas tillfällen då jag lagt fram min åsikt för andra som uppenbart blivit manipulerade av någon för att sedan vara otroligt naiv när jag själv blivit det. Här är det inte lätt att leva som du lär. Manipulation har ofta element av välmening och empati, vilket gör det hela speciellt svårt att se igenom.

Om en arbetsgivare är tillmötesgående med förändring av omständigheter som gör att du upplever stress låter det jättebra? Kruxet är att stressfaktorerna måste vara väldigt specifika och lätta att fixa för att arbetsgivarens handlingar skall ha någon som helst effekt för dig.

För de stora strukturella stressmomenten kommer med allra största sannolikhet att leva kvar, som de gjort långt innan du började din anställning.. Arbetsbördan. Kompetensbristen. Personalbristen. Tidspressen. Detta är problem som kräver större insatser än att du får fem minuter extra rast varje timme eller får möjlighet att flexa. Våga säga ifrån. I tid.

Perspektivskifte

Perspektivskifte kan förändra mycket.

Bilden ni ser kommer ifrån en gammal reklamkampanj som biltillverkaren Jeep gjorde. Tre djur, en hjort, en elefant och en giraff blir när när man vänder de upp och ner tre helt nya djur; ett sjölejon, en svan och en pingvin. Kampanjsloganen för den här bilden var ”see what you want to see”. Direkt när jag såg den kände jag direkt att jag ville göra något med den, att exempelvis vara djupt i en depression är inte samma sak som att se tillbaka på den två år senare.

Jag vet att det låter ganska själv klart, men när man vill hjälpa någon som exempelvis är djupt nere i en depression, vill man ofta ge råd och hjälpa utifrån den positionen man själv står i. Man försöker bidra med detta perspektivskifte till någon som är djupt inne i något helt annat och inte kan ta till sig dina välmenande råd. Detta är väldigt svårt att komma ifrån, men det fina här är att även om rådet inte hjälper så är det ändå helt sant. Perspektivskifte kommer sig naturligt av att tiden får gå, det går inte att komma undan. Får man lite tidsmässig och känslomässig distans till vad man varit med om kan man se på det ur en annan synvinkel.

Situationen är densamma. Inget är annorlunda. Ditt perspektiv har skiftat till det som hänt. Jag tycker faktiskt det är lite magiskt.