Arbetsplats och nybörjarrollen

”Tillåt dig själv vara ny!”

”På det här jobbet anses du ny i ett år!”

”Känns ingen stress, du ska inte kunna detta än!”

Den enda och tragiska anledningen till att du fått höra fraserna ovan är för att de behövs.

I arbetslivet verkar vi alla som nyanställda utsättas för situationer där andra vill att vi ska känna oss trygga i rollen som nybörjare. För vi är alla nya på en arbetsplats någon gång; en försiktig individ som försöker känna sig fram i sin arbetsroll. Så känner vi oss, så ser andra på oss. Men jag skulle vilja se sambandet mellan omsättning på personal och användandet av fraserna ovan. Varför säger någon till oss att vi ska tillåta oss vara nya? Är det för att lindra vår stress eller är det för att andra fallit offer för utmattningssyndrom snabbare än blixten?

Det är sällan man vid lågavlönade jobb får höra att man skall tillåta sig själv vara ny. Det är oftast när jobbet ställer högre krav på kompetens och förmåga som det är viktigare att vidhålla nybörjarmentaliteten en längre tid, något som kan tyckas självklart. Jag vet egentligen inte vad jag vill komma fram till, men kanske att den sjuka organisationen behöver ta hand om sina anställda istället för att lägga ansvaret på den enskilde att i lugn och ro anpassa sig till yrkesrollen.

Missförstå mig inte, det är uteslutande bra  att få höra ett par lugnande ord av en chef eller anställd som syftar till minska upplevda krav, särskilt som novis.  Det är först när dessa ord syftar till att maskera ett problem existerande högre upp i organisationen som deras värde går förlorat.

2017-10-25