Är läget bara fint?

– Hur är läget?

– Bara fint.

Den här bilden tycker jag är så talande och sanningsenlig. För hur ofta är det egentligen som vi rakt och ärligt vågar svara på hur det är? Rätt person behöver ställa frågan vid rätt tillfälle för att den ska leda till något djupare, och i vidare mån ärligare, svar.

Frågan är så kraftfull när den används rätt, och det är därför jag har valt att använda frasen som mitt ”varumärke”. Frågan ställd på en ärligt sätt kan vara det som på ett bra sätt får bägaren att rinna över för den tillfrågade.

För jag vet att det finns personer som inte blir tillfrågade, något som gör mig både ledsen och arg eftersom frågan är så enkel att ställa. Ibland möter vi människor som nästan skiner av ett behov att bli tillfrågade. Vissa blir helt ställda när man ställer frågan. Vissa är inte redo och svarar ”Bara fint” ändå.

Vissa är redo inte att svara ärligt på frågan, men det är ändå viktigt att vi fortfarande vågar ställa frågan på ett ärligt sätt till människor i vår omgivning.  Och vem vet, nästa gång kanske det är du som önskar att du fick frågan.

2017-10-22