Jag hinner inte!

Hej igen hörni! Hur är läget?

”Jag hinner inte!” – Uttalande som vid frekvent användning pekar på att du behöver göra nödvändiga omprioriteringar i ditt liv.

Om du inte hinner med saker, är min fråga till dig inte hur du orkar, då svaret i det fallet förmodligen innehåller fraser som ” gillar att alltid har något på gång” eller ”gillar att ha många bollar i luften”. Min fråga blir istället när har du har tid för kontemplation? När har du tid för eftertanke och reflektion?  Om du inte avsätter tid för lite mellanrum mellan allt jonglerande med bollar, hur ska du kunna uppskatta ”jongleringen” fullt ut?

Det är ingen slump att jag inte kan dra mig till minnes när jag sa ”Jag hinner inte” senast och faktiskt menade det. Vi lever i en tid där livet inte ska levas, det skall maximeras. I sökandet efter oss själva vänder vi oss från jaget och tar oss an aktiviteter som är tänkta att stänka lite mening på vårt liv. Jag delar inte dessa tankebanor.

Att konsekvent inte hinna med saker låter i mina öron som ett problem; något som kräver en lösning. Står du utan tidsbuffert i livet, där du inte ges möjlighet att klämma in den minsta aktivitet, tror jag av hela mitt hjärta att du gör behöver göra något åt det.  Använder du ”jag hinner inte” som ”standardlögn” när du egentligen vill säga ”jag orkar inte”, är kärnan ändå densamma; du behöver agera. Du behöver göra något åt tidsbristen eller tröttheten.

Ledtråd: båda problemen kan lösas med samma verktyg….

Det var allt jag hade för den här gången! Vi ses på nästa bild hörni! Hej!