Sjuka och friska önskningar

När du mår bra har du ofta flera önskningar. När du mår dåligt har du sällan mer än en.

Mål och önskningar är något alla människor har; vi söker, vi önskar, vi hoppas. Vi arbetar, vi tränar, vi skapar. Mot våra önskningar, mot våra mål. Dessa strävandet  ställs ofta helt ur spel när sjukdom kommer in i bilden.

sick get well soon STICKER by imojiGår sjukdomen vi drar på oss bortom en enkel förkylning rycks vi ner från våra självförverkligande hästar och tvingas möta utmaningar placerade lägre ner på behovstrappan. Vår önskningar sträcker sig vid detta tillfälle sällan bortom vårt eget tillfrisknande. Men precis som det är skrämmande, så är det många fall också nyttigt att vara sjuk (så länge det givetvis inte är ett livshotande tillstånd).

Jag tror att det vid viss psykisk sjukdom finns ett lidande som bitvis kan vara vackert, åtminstone i efterhand. När vi mår psykiskt dåligt, vare sig vi vill eller inte,  kommer vi ofta otroligt nära livet och den mänskliga existensen. Detta är en närhet som kan vara svår att erhålla på annat vis, men som också leder till visdom och erfarenhet svår att erhålla på annat sätt.