2017-12-26

2017-10-25

Signaler och avstånd

Denna texten kommer faktiskt från en händelse där jag under en promenad på väldigt långt avstånd lyckades urskilja en persons identitet; något som i efterhand fick mig att fundera.

När signalerna på psykisk ohälsa slagit dig i ansiktet kommer de bli goda vänner vars gångstil du känner igen på flera hundra meters avstånd.

Kruxet med detta är att det finns inget sätt för dig att legitimera din föraning utan att bekräfta personens identitet. När det gäller psykisk ohälsa är det lätt att vara efterklok och säga att en såg signalerna men jag tror att det i de flesta fall inte är så enkelt. För även om signalerna är ”tydliga”, fysiska eller psykiska, har du fortfarande inte lärt dig vad signalera står för. Ingen begär att du ska navigera genom genom livet utifrån varningssignaler på något du aldrig upplevt. Det är först när du bekräftat personens identitet eller när du gått in i väggen som du kan se sammanhanget mellan signal och effekt.

När du väl sett sammanhanget kommer det bli mycket lättare för dig att ändra ditt beteende i tid, och du ”ser” signaler mycket tidigare hos dig själv, men du kommer också kunna se varningstecken hos andra. Detta kan upplevas som frustrerande då dessa personer är i den sitsen du var; de vet inte med vad de sannolikt snart kommer att uppleva och det är väldigt svårt för dig att förmedla vad som troligen komma skall. I de allra flesta fall behöver dessa personer lära sig som du gjorde; den hårda vägen.