Den vise och kvällspressen

Hej igen hörni! Hur är läget?

Den vise fortsätter alltid att gissa, men låter sig aldrig dras ner i idioternas åsiktsträsk. 

Åsikter är något alla har, ibland är åsikter grundade i erfarenheter och kunskap, men ibland har åsikterna slagit till sig till ro av en godtycklig anledning som kanske förbigått även den som har åsikterna. Och åsikter får absolut vara ogrundade, de är ju trots allt bara åsikter. Men när personer försöker övertyga andra om ett givet ställningstagande som det enda rätta finns det skäl att fundera över vart åsikten kommer ifrån.

Jag tror alla kan känna igen sig  i situationen där vi under en längre tid haft en särskild åsikt eller tro bara för att plötsligt få den helt omkullkastad. Detta händer uteslutande när vår åsikt är ogrundade och något vi reproducerat utan eftertanke under lång tid.

För i ett samhälle där alla har en åsikt är det bästa att ignorera åsikter och istället arbeta med att informera sig om vad som faktiskt är rimligt och troligt.  Läs mindre i kvällspressen och mer i facklitteratur. Skaffa dig en uppfattning av något som går bortom den informationsbombningen du får genom att läsa Aftonbladet.

Det var allt jag hade för den här gången! Vi ses på nästa bild hörni! Hej!