Balans i livet

Jag är så innerligt trött på att i flera avseenden höra talas om ”balans i livet”, men det beror på min egen oförmåga att nå denna luddiga idyll jag faktiskt likställer med ”perfektion”.

Här får jag nog igen krypa till korset och erkänna att tanken blev till ord lite för snabbt. ”Balans i livet” är ett oklart mål med en oklar grundidé; att vara i balans med oss själva och vår omgivning. Jag kan inte hjälpa att tänka på hur tråkigt livet hade varit om vi levt i en kontinuerlig balans. Någon sa till mig en gång att det statiska livet är en slösad gåva, och jag håller med (men med vissa förbehåll).

Sökande tar energi och att söka efter balans ironiskt bidrar till ångest och svåra känslor. Jag dras mellan att vara rädd för stora förändringar, samtidigt som jag hanterar dem hyfsat när de väl inträffar. Det är uteslutande i min tanke det existerar oro och ångest kring förändringar, när jag möter verkligheten märker jag ofta att hjärnans regler inte gäller. 

Balans i livet handlar i min mening om att inte behöva tänka på livets balans, ett slags zen-liknande tillstånd där omständigheterna inte överväldigar oss i alltför stor utsträckning. Jag tror det åtminstone för mig blir en fråga om att jobba med hur jag själv hanterar de förhållandevis små förändringarna som sker i mitt liv, snarare än att försöka förändra omständigheter som står utanför mig. 

 

Ångest och minne

Den ångest som i flera föder ett dåligt minne föder sannolikt också mer ångest.

Ångest har en fantastisk förmåga att göra saker värre på sätt som egentligen inte berör själva ångesten utan snarare effekterna av den. För det är ett konstaterat faktum att den som lider av ångest sannolikt lider av stress och då också sannolikt lider av ett sämre minne. Att ha ett dåligt minne, att tappa fokus och missa saker som är viktigt kan vara riktigt förödande och få förödande konsekvenser.

Om vi leker med tanken att din ångest är arbetsrelaterad så kommer du också sannolikt glömma av saker som är arbetsrelaterade och konsekvenserna kan bli förödande, beroende på vad du har för arbete. Problemen som leder till arbetsrelaterad utmattning, ångest och stress är sällan grundade i din individuella oförmåga, utan kommer uteslutande från strukturella problem i arbetsmiljön. Nej, det är inte ditt fel att du blir utbränd i 90 procent av fallen.

Men att ha ett dåligt minne kommer inte bara av att vi har en oförmåga att komma ihåg saker, det handlar också om att vi alldeles för sällan har för mycket att komma ihåg; möten, träffar, event, tandläkartider och skoldanser. Om du är en person som känner dig träffad av ett dåligt minne, se vad du kan göra på hemmaplan och minska antalet saker du behöver komma ihåg, och se vad som händer med ditt ”dåliga minne”.

2018-01-27