Okunskap, oförstånd, och trångsynthet

Hej igen hörni! Hur är läget?

Människor med okunskap eller oförstånd kan delas in i två kategorier; de som är trångsynta nog att håna och de som är ödmjuka nog att erkänna sin okunskap.

Det är nog få saker som är så dränerande som att tvingas ha människor i sin omgivning som helt enkelt inte förstår. Men ännu värre är det att ha människor i sin omgivning som tror att de förstår. Ibland har vi möjlighet att undvika energitjuvar, men inte alltid.

Att exempelvis kontinuerligt tvingas argumentera för sitt eget mående kan ironiskt nog leda oss längre ifrån det goda måendet. Jag vet att utbrändhet är min hammare för att slå hem alla poänger, men i just detta fallet är det svårt att hitta ett bättre verktyg. För utbrändhet möts ofta med oförstånd, men inte sällan också med människor som tror sig besitta lösningarna på våra problem.

Det är en tråkig omständighet att bli utsatt för omständigheterna jag nämner ovan, men för att arbeta med problemet behöver vi också lära oss själva att kunna möta andra i liknande situationer. Den gyllene regeln gäller här; om vi börjar med oss själva så förhoppningsvis kommer vår omgivning också förstå till slut.

Det var allt jag hade för den här gången! Vi ses på nästa bild hörni! Hej!

2017-11-30

Motgångar och tid

Det kan ta veckor, månader eller år, men tillslut kommer du dra lärdom och se ett syfte med varje motgång du upplevt.

Den här bilden är aningen naiv och lite väl absolut, men speglar ändå till stor del sanningen. Det gör den åtminstone om jag tittar bakåt i mitt eget liv och allt svårt jag varit med om. Syfte skulle här kunna likställas med lärdom, och att dra lärdom om något svårt vi varit med om förutsätter ett speciellt perspektiv på det inträffande, nämligen att tiden behöver passera innan meningen sakta men säkert visar sig. loading waiting Sticker by GIPHY CAM

Genom att tiden får passera får du perspektiv på din egen situation, här och nu, om du ser tillbaka på en en dålig period full med motgångar. För det är svårt att komma ihåg hur det är att må dåligt när man mår bra, men det är viktigt att försöka om vi skall kunna få en uppskattning för det som är bra i livet. Vidare tror jag att motgångar inte bara kan erbjuda oss lärdomar utan också kan vara karaktärsdanande (så tillvida motgångarna inte är alltför stora). En person som gått igenom mycket kommer ofta ut i andra änden som en mer erfaren, vis och ödmjuk person.

Motgångar är en del av livet, och jag tror vi gör oss själva en stor otjänst om vi inte ser på dem som de fantastiska skeenden de är. De för oss närmare oss själva, närmare livet, och närmare den person vi i slutändan kommer att bli.