2018-08-16

Manipulation och välvilja

Manipulation kommer ofta levererat i ett skal av välvilja och empati. Var på din vakt.

Den här bilden är tänkt att symbolisera en trojansk häst, en gåva som för med sig en dold förbannelse. I ett tidigare inlägg pratade jag lite om motgångar, och hur de är viktiga för att stärka individen. Och att bli behandlad illa må vara en motgång, men det är inte på något sätt stärkande. För att minska risken att bli illa behandlad gäller det att prata klarspråk och försöka syna människan du har framför dig. När sarkasm, pikar och manipulation blir vardagsmat är första steget att säga ifrån.dont fool me Sticker by picbe

Personen som behandlar dig illa behöver få veta att den behandlar dig illa. Enligt denne kanske det inte ens är illa behandling, något som lätt kan uppstå vid överanvändning av sarkasm. Sarkasm och pikar kan vara lätta att se igenom. Manipulation är svårare att syna.

Jag kan minnas tillfällen då jag lagt fram min åsikt för andra som uppenbart blivit manipulerade av någon för att sedan vara otroligt naiv när jag själv blivit det. Här är det inte lätt att leva som du lär. Manipulation har ofta element av välmening och empati, vilket gör det hela speciellt svårt att se igenom.

Om en arbetsgivare är tillmötesgående med förändring av omständigheter som gör att du upplever stress låter det jättebra? Kruxet är att stressfaktorerna måste vara väldigt specifika och lätta att fixa för att arbetsgivarens handlingar skall ha någon som helst effekt för dig.

För de stora strukturella stressmomenten kommer med allra största sannolikhet att leva kvar, som de gjort långt innan du började din anställning.. Arbetsbördan. Kompetensbristen. Personalbristen. Tidspressen. Detta är problem som kräver större insatser än att du får fem minuter extra rast varje timme eller får möjlighet att flexa. Våga säga ifrån. I tid.

2017-10-18

Motgångar och tid

Det kan ta veckor, månader eller år, men tillslut kommer du dra lärdom och se ett syfte med varje motgång du upplevt.

Den här bilden är aningen naiv och lite väl absolut, men speglar ändå till stor del sanningen. Det gör den åtminstone om jag tittar bakåt i mitt eget liv och allt svårt jag varit med om. Syfte skulle här kunna likställas med lärdom, och att dra lärdom om något svårt vi varit med om förutsätter ett speciellt perspektiv på det inträffande, nämligen att tiden behöver passera innan meningen sakta men säkert visar sig. loading waiting Sticker by GIPHY CAM

Genom att tiden får passera får du perspektiv på din egen situation, här och nu, om du ser tillbaka på en en dålig period full med motgångar. För det är svårt att komma ihåg hur det är att må dåligt när man mår bra, men det är viktigt att försöka om vi skall kunna få en uppskattning för det som är bra i livet. Vidare tror jag att motgångar inte bara kan erbjuda oss lärdomar utan också kan vara karaktärsdanande (så tillvida motgångarna inte är alltför stora). En person som gått igenom mycket kommer ofta ut i andra änden som en mer erfaren, vis och ödmjuk person.

Motgångar är en del av livet, och jag tror vi gör oss själva en stor otjänst om vi inte ser på dem som de fantastiska skeenden de är. De för oss närmare oss själva, närmare livet, och närmare den person vi i slutändan kommer att bli.

Flykt, smärta och att vara människa

Carl Jung, en känd schewisk psykiatriker och författare, brukade säga att det inte finns något medvetande utan smärta. Jag skulle vilja sätta detta citat i ett annat ljus.

En kontinuerlig flykt ifrån smärta gör att du missar en stor del av livet och vad det faktiskt innebär att vara människa. 

Vad vi idag kallar hedonism är en förlängning av dessa tankar. Hedonism är en familj av filosofiska tankar där människans strävan efter mer glädje och mindre smärta  är roten till allt mänskligt beteende.

Personligen tror jag att många lever efter hedonistiska principer utan att tänka på det. För visst är det så att det verkar logiskt att söka njutning och undvika smärta? Faktum är att på kort sikt sikt kan det verka som ett riktigt lovande koncept, men oavsett hur mycket du försöker kommer du så småningom slås ned av motgångar. Och om vi inte vet vad en motgång är så kommer det vara så mycket svårare att hantera. Motgångar är viktiga för oss. Att alltid vara glad och att passera genom livet utan större motgångar är per definition att sakna erfarenhet och kunskap om hälften av livet.

Människan skapar nästan alltid mening och lärdom av alla motgångar hon går igenom även om det tar dagar, veckor eller år innan detta händer. Insikten är så enkel och samtidigt så svår att greppa för många, även för mig. Men efter att ha genomlidit saker som för mig varit svåra har jag, såhär i efterhand, nått en punkt där jag inte skulle vilja byta ut dessa erfarenheter mot något annat. För genom sträva efter en minimering av smärta och maximering av det goda, så missar vi en stor del av livet.

2016-07-24