Ångest och minne

Den ångest som i flera föder ett dåligt minne föder sannolikt också mer ångest.

Ångest har en fantastisk förmåga att göra saker värre på sätt som egentligen inte berör själva ångesten utan snarare effekterna av den. För det är ett konstaterat faktum att den som lider av ångest sannolikt lider av stress och då också sannolikt lider av ett sämre minne. Att ha ett dåligt minne, att tappa fokus och missa saker som är viktigt kan vara riktigt förödande och få förödande konsekvenser.

Om vi leker med tanken att din ångest är arbetsrelaterad så kommer du också sannolikt glömma av saker som är arbetsrelaterade och konsekvenserna kan bli förödande, beroende på vad du har för arbete. Problemen som leder till arbetsrelaterad utmattning, ångest och stress är sällan grundade i din individuella oförmåga, utan kommer uteslutande från strukturella problem i arbetsmiljön. Nej, det är inte ditt fel att du blir utbränd i 90 procent av fallen.

Men att ha ett dåligt minne kommer inte bara av att vi har en oförmåga att komma ihåg saker, det handlar också om att vi alldeles för sällan har för mycket att komma ihåg; möten, träffar, event, tandläkartider och skoldanser. Om du är en person som känner dig träffad av ett dåligt minne, se vad du kan göra på hemmaplan och minska antalet saker du behöver komma ihåg, och se vad som händer med ditt ”dåliga minne”.

När minnet sviker

Hej igen hörni! Hur är läget?

När stressen når oss är minnet det första som sviker. De andra effekterna minns jag inte. 

Har du någonsin glömt något när du varit stressad? Jag har gjort det så många gånger att jag nästan kan säga att jag bara glömmer saker när jag är stressad.

Ironiskt nog är det när vi är stressade som vi har flest saker att komma ihåg. Detta leder inte sällan till att vi gör människor och oss själva besvikna. Det är inte ursäktande att i tid och otid skylla sitt dåliga minne på stress, men det kan vara förklarande.

Men det är däremot din skyldighet att försöka göra något åt din glömska. Och som jag ser det kan du antingen minska antalet saker du behöver hålla i huvudet eller så behöver du ta itu med anledningen bakom din glömska.

Vad du än väljer så kommer resultatet bli för det bättre. Det lovar jag.

Det var allt jag hade för den här gången! Vi ses på nästa bild hörni! Hej!

2017-11-28

2017-10-10