2017-11-30

Förhållningssätt till flexibilitet

Ditt förhållningssätt till livet bör bära ett frö till sin egen omstrukturering. Var flexibel.

Det här är faktiskt en av de bilder jag har svårt att helt och hållet ställa mig bakom i dagsläget. Medans jag kryper till korset tänkte jag försöka förklara varför. Förhållningssätt till livet är något som jag tror människan har försvinnande liten faktisk kontroll över. Som jag sa innan så tror jag många av de problem som drabbar den mänskliga existensen inte är av en socialkonstruktivistisk art. Formulerat på ett annat sätt så tror jag dåliga förhållanden råder på många ställen, och det är ofta en objektiv misär där individens tankebanor i försvinnande liten mängd kommer göra någon nytta.

Jag tror någonstans att människans flexibilitet kommer naturligt när du faktiskt mår bra. En trevlig bonus som gör att livet känns lättare när det känns lättare, orättvist nog. Således är flexibiliteten en effekt av att du inte mår dåligt. För när du mår dåligt, fysiskt eller psykiskt, är du i många avseende styrd av vad din kropp klarar eller inte klara.

Begreppet flexibilitet kommer med krav; krav på att uthärda förändrade omständigheter, krav på att inte fästa sig vid en idé om hur något skall vara. Är detta något man kan begära av någon människa? Kan en alltför stor flexibilitet leda till en inte så gynnande omstrukturering av ditt liv? Tappar vi kärnan av vad som är viktigt genom att ha en alltför stor tilltro till egenskapen flexibilitet?

2017-10-10

Flykt, smärta och att vara människa

Carl Jung, en känd schewisk psykiatriker och författare, brukade säga att det inte finns något medvetande utan smärta. Jag skulle vilja sätta detta citat i ett annat ljus.

En kontinuerlig flykt ifrån smärta gör att du missar en stor del av livet och vad det faktiskt innebär att vara människa. 

Vad vi idag kallar hedonism är en förlängning av dessa tankar. Hedonism är en familj av filosofiska tankar där människans strävan efter mer glädje och mindre smärta  är roten till allt mänskligt beteende.

Personligen tror jag att många lever efter hedonistiska principer utan att tänka på det. För visst är det så att det verkar logiskt att söka njutning och undvika smärta? Faktum är att på kort sikt sikt kan det verka som ett riktigt lovande koncept, men oavsett hur mycket du försöker kommer du så småningom slås ned av motgångar. Och om vi inte vet vad en motgång är så kommer det vara så mycket svårare att hantera. Motgångar är viktiga för oss. Att alltid vara glad och att passera genom livet utan större motgångar är per definition att sakna erfarenhet och kunskap om hälften av livet.

Människan skapar nästan alltid mening och lärdom av alla motgångar hon går igenom även om det tar dagar, veckor eller år innan detta händer. Insikten är så enkel och samtidigt så svår att greppa för många, även för mig. Men efter att ha genomlidit saker som för mig varit svåra har jag, såhär i efterhand, nått en punkt där jag inte skulle vilja byta ut dessa erfarenheter mot något annat. För genom sträva efter en minimering av smärta och maximering av det goda, så missar vi en stor del av livet.

2016-07-23

2016-07-12

2016-07-10