Gå långsamt så du slipper backa

Hej igen hörni! Hur är läget?

Gå långsamt framåt så minskar du risken att behöva backa. 

Varför har vi så jäkla bråttom i allt vi gör? (Ja, jag känner mig trygg med att projicera denna känsla på den klara majoriteten av oss). Det finns givetvis perioder då vi inte har möjlighet till att ta tid på oss att göra olika saker, men vi behöver alltid ha i åtanke att det som blir fort gjort ofta också inte blir så bra. Vilket leder till mer stress. Vilket leder till att vi har fler saker som behöver göras fortare. Vilket leder till……ja, ni fattar.

Ibland gör vi saker fort av skäl som ligger bortom vårt förstånd, jag själv kan göra saker väldigt fort utan att reflektera över att det går speciellt fort. Jag behöver inte nödvändigtvis vara stressad, men tycker ändå om att göra saker fort. Detta är något jag behöver jobba med för oavsett om det handlar om ett gympass eller att skriva ett blogginlägg så märker jag att min prestation  blir bättre om jag helt enkelt tar och andas lite mellan ansträngningarna.

Det var allt jag hade för den här gången! Vi ses på nästa bild hörni! Hej!

Isberget

Isberget – en illustration som är viktig att  ha med sig när du ska möta dig själv och andra människor.

Liknelsen med isberget uppkommer i många situationer; Idéen är att isberget som är åskådligt över ytan är en försvinnande liten del av den totala massan. Majoriteten av isberget finns under ytan, och är därmed en del som vi inte  i lika stor utsträckning ser eller är medvetna om. När det kommer till individen kan vi både använda liknelsen med isberget på oss själva och andra. Ser vi på oss själva kan vi förhållandevis lätt urskilja handling och mönster.

Det är desto svårare att se det som “ligger under ytan”; våra mentala modeller, strukturer, normer, vår etik och moral. När det kommer till andra människor är det samma modell som gäller; du har ingen aning om vad som händer under ytan. Ibland kan det vara skrämmande hur lite man behöver skrapa på en individs till synes perfekta yta innan fasaden fallerar. Det är alltid lättare att se andra människors lycka och framgång. Dels för att vi har lätt till avundsjuka, men också för att individen förmodligen lägger all sin kraft på att det är just den delen av isberget som andra ska se. När du möter andra människor, och dig själv, ha liknelsen i bakhuvudet. Det gör det lättare för dig att acceptera brister hos dig själv, men också hos andra.

2016-10-17

2016-09-28

2016-07-13