Isberget

Isberget – en illustration som är viktig att  ha med sig när du ska möta dig själv och andra människor.

Liknelsen med isberget uppkommer i många situationer; Idéen är att isberget som är åskådligt över ytan är en försvinnande liten del av den totala massan. Majoriteten av isberget finns under ytan, och är därmed en del som vi inte  i lika stor utsträckning ser eller är medvetna om. När det kommer till individen kan vi både använda liknelsen med isberget på oss själva och andra. Ser vi på oss själva kan vi förhållandevis lätt urskilja handling och mönster.

Det är desto svårare att se det som “ligger under ytan”; våra mentala modeller, strukturer, normer, vår etik och moral. När det kommer till andra människor är det samma modell som gäller; du har ingen aning om vad som händer under ytan. Ibland kan det vara skrämmande hur lite man behöver skrapa på en individs till synes perfekta yta innan fasaden fallerar. Det är alltid lättare att se andra människors lycka och framgång. Dels för att vi har lätt till avundsjuka, men också för att individen förmodligen lägger all sin kraft på att det är just den delen av isberget som andra ska se. När du möter andra människor, och dig själv, ha liknelsen i bakhuvudet. Det gör det lättare för dig att acceptera brister hos dig själv, men också hos andra.

Benägenhet till negativitet

Hjärnan är som kardborre för dåliga tankemönster och teflon för bra.

Människan har en benägenhet till negativitet. Det finns gott om empiriska bevis för att människan uppvisar en tankemässig asymmetri; vi använder positiv/negativ information i olika utsträckning för att förstå världen. Mer specifikt handlar detta om hur vi, genom att utsättas för en rad olika psykologiska situationer och uppgifter, visar en partiskhet mot negativitet.  Formulerat på ett annat sätt; människor har en benägenhet att sköta, lära av och använda negativ information långt mer än positiv information. Denna förkärlek för negativitet tros ha tjänat kritiska evolutionära funktioner, och bidragit till människans överlevnad.

Om det nu är så att människan har en förkärlek till att tänka på ett negativt sätt, finns det någon möjlighet för oss att utnyttja dessa tankebanor? Har du tillräckligt med självdistans och kan åta dig ett annat perspektiv kan du använda den negativa tanken till en positiv kraft genom att inse hur löjlig den ofta är.Känns det som att du kommer misslyckas med en tenta? Ja, då kommer det garanterat blir så. Först blir det ett misslyckande, en ny omtenta, flera nya omtentor, utskriven från högskolan, misär, bli av med lägenheten, bo på gatan, börja använda droger, hamna i fängelse för droginnehav, ut och in ur fängelset tills du en dag blir knivhuggen i duschen av en schizofren motellägare. Sätt tyglar på din katastrofiering