Lämna en situation

Hej igen hörni! Hur är läget?

När vi om en situation säger ”det är inte alltid dåligt” kan det vara en ganska bra indikator på att vi bör lämna situationen.

Har du någonsin varit i en dålig relation där du rättfärdiga de dåliga stunderna genom att belysa förekomsten av bra stunder? De flesta kan nog svara ja på den frågan, eller åtminstone förstå resonemanget bakom tanken. Vi vill gärna tro att det vi gör är rätt, särskilt när vi på något plan är medvetna om det rätta beslutet är svårt att ta. Kognitiv dissonans; en (obehaglig) känsla som uppstår när man har flera motsägelsefulla idéer samtidigt, är ett vanligt fenomen hos människan.

Om du exempelvis vantrivs på ett jobb och inte har någon egentlig möjlighet att påverka dina omständigheter är det positiva tänket ett sätt att överleva. I de fallen det inte är möjligt att förändra situationen kan jag tycka att positivt tänkande är helt okej, för att inte säga fördelaktigt. Men i de fall där situationen är svår och det rätta beslutet kontinuerligt gör sig påmint utan ditt agerande, blir det positiva tänkandet problematiskt. Då handlar det istället i viss mån om att sticka huvudet i sanden, något som oundvikligen kommer med ett framtida bakslag, vare sig du vill eller inte.

Vet du vad som är rätt och har möjlighet att agera på det; gör det! Kanske har du något du kan applicera detta på just nu?

Det var allt jag hade för den här gången! Vi ses på nästa bild hörni!

Uppfattning, varande och solipsism

Ibland är det viktigare hur verkligheten uppfattas än hur den är. Ibland är det viktigare hur verkligheten är än hur den uppfattas.

Ibland är vår tillvaro på pappret en riktigt lyckad sådan, men magkänslan säger att något inte står riktigt rätt till. Ibland lider vi av kognitiva missuppfattningar där omvärlden förvrids från en verklighetsförankrad livssyn till att passa en genomgående negativ livsåskådning.

Men ju mer jag tittar på denna bilden desto fler frågor dyker upp. Viktigt för vad? Är det verkligen någon skillnad på dessa två meningar? För i båda meningarna gräver vi i viss mån huvudet i sanden. Livsuppfattning adderas med verkligheten för att nå en summa; den vi är och där vi är. Bilden är en riktig hjärnvrickare. Den kräver eftertanke innan man lyckas lista ut vad det faktiskt är jag säger, eller vad jag åtminstone hade i åtanke när jag gjorde den.

För till viss del är det ändå så att uppfattningen av verkligheten ÄR verkligheten. Likaså ÄR verkligheten så som den uppfattas. Solipsism betecknar den idé där det enda som existerar är den egna upplevelsen som sådan utan några bakomliggande orsaker. Jag tror att uppfattningen av situationen och den faktiska situationen båda är delar som är viktiga för din psykiska hälsa. Ingen av delarna kan i någon vid mening stå för sig själv, åtminstone inte i det långa loppet. 

netflix wow Sticker by himHallowsLivet är en kontinuerlig dragkamp mellan mellan bra och dåligt, en ambivalens inneboende i din existens. Ibland vinner mörkret, ibland vinner ljuset. Ibland skiner solen och ibland är allt nattsvart. Mitt livsmotto, som har lett mig rätt hittills, är att göra det som känns rätt. Och att göra det som känns ”rätt” är inte nödvändigtvis likställt med begrepp som ”enkelt” eller ”smärtfritt”. Men gräv inte huvudet i. sanden. Bryt upp.

Blir din objektiva tillvaro bra, kommer din uppfattning av tillvaron att med största sannolikhet bli bra. Saknar du förmåga att göra din tillvaro bra, behöver du kanske hjälp.