Den vise och kvällspressen

Hej igen hörni! Hur är läget?

Den vise fortsätter alltid att gissa, men låter sig aldrig dras ner i idioternas åsiktsträsk. 

Åsikter är något alla har, ibland är åsikter grundade i erfarenheter och kunskap, men ibland har åsikterna slagit till sig till ro av en godtycklig anledning som kanske förbigått även den som har åsikterna. Och åsikter får absolut vara ogrundade, de är ju trots allt bara åsikter. Men när personer försöker övertyga andra om ett givet ställningstagande som det enda rätta finns det skäl att fundera över vart åsikten kommer ifrån.

Jag tror alla kan känna igen sig  i situationen där vi under en längre tid haft en särskild åsikt eller tro bara för att plötsligt få den helt omkullkastad. Detta händer uteslutande när vår åsikt är ogrundade och något vi reproducerat utan eftertanke under lång tid.

För i ett samhälle där alla har en åsikt är det bästa att ignorera åsikter och istället arbeta med att informera sig om vad som faktiskt är rimligt och troligt.  Läs mindre i kvällspressen och mer i facklitteratur. Skaffa dig en uppfattning av något som går bortom den informationsbombningen du får genom att läsa Aftonbladet.

Det var allt jag hade för den här gången! Vi ses på nästa bild hörni! Hej!

Benägenhet till negativitet

Hjärnan är som kardborre för dåliga tankemönster och teflon för bra.

Människan har en benägenhet till negativitet. Det finns gott om empiriska bevis för att människan uppvisar en tankemässig asymmetri; vi använder positiv/negativ information i olika utsträckning för att förstå världen. Mer specifikt handlar detta om hur vi, genom att utsättas för en rad olika psykologiska situationer och uppgifter, visar en partiskhet mot negativitet.  Formulerat på ett annat sätt; människor har en benägenhet att sköta, lära av och använda negativ information långt mer än positiv information. Denna förkärlek för negativitet tros ha tjänat kritiska evolutionära funktioner, och bidragit till människans överlevnad.

Om det nu är så att människan har en förkärlek till att tänka på ett negativt sätt, finns det någon möjlighet för oss att utnyttja dessa tankebanor? Har du tillräckligt med självdistans och kan åta dig ett annat perspektiv kan du använda den negativa tanken till en positiv kraft genom att inse hur löjlig den ofta är.Känns det som att du kommer misslyckas med en tenta? Ja, då kommer det garanterat blir så. Först blir det ett misslyckande, en ny omtenta, flera nya omtentor, utskriven från högskolan, misär, bli av med lägenheten, bo på gatan, börja använda droger, hamna i fängelse för droginnehav, ut och in ur fängelset tills du en dag blir knivhuggen i duschen av en schizofren motellägare. Sätt tyglar på din katastrofiering