Hedonism, frossa och behov

Hej igen hörni! Hur är läget?

Att försöka mildra ångest och oro genom att frossa i njutning leder bara till en hedonistisk (och ibland bokstavlig) baksmälla som gör det hela värre. 

Jag vet inte om det är en slump att det blir just denna bilden som jag pratar om i övergången mellan jul och nyår, mellan nytt och gammalt, men det är onekligen väldigt passande. Så här i juletider är frossande i mat och dryck något som ligger de flesta av oss nära till hands. Vi har laddat. Vi har fastat. Vi har ätit en liten frukost för att orka med julbordet.

Skämtsamt sägs det att det inte är vad man äter mellan jul och nyår som spelar roll utan vad man äter mellan nyår och jul. Men hur mycket mat och godsaker stoppar vi i oss under julen? Hur får det oss att må? Varför gör vi det? Lagom är alltid bäst, men ibland undrar jag varför vi överger en sund kosthållning för att frossa i fett, socker och salt.

”Människan måste äta det hon behöver, men hon äter det hon tycker om. Alltså måste hon lära sig att tycka om det hon behöver.”

Om jag då har lärt mig att tycka om det jag behöver blir den naturliga följdfrågan blir då varför jag ska avvika från detta.

Det fina är att citatet ovan går att formulera om till följande livscredo

”Människan måste göra det hon behöver, men hon gör det hon tycker om. Alltså måste hon lära sig att tycka om det hon behöver.”

Jag tror det blir svårt att erbjuda något till den som lyckats uppnå kongruens mellan behov, vilja och önskan.

Det var allt jag hade för den här gången! Vi ses på nästa bild hörni! Hej!

2017-10-11

Flykt, smärta och att vara människa

Carl Jung, en känd schewisk psykiatriker och författare, brukade säga att det inte finns något medvetande utan smärta. Jag skulle vilja sätta detta citat i ett annat ljus.

En kontinuerlig flykt ifrån smärta gör att du missar en stor del av livet och vad det faktiskt innebär att vara människa. 

Vad vi idag kallar hedonism är en förlängning av dessa tankar. Hedonism är en familj av filosofiska tankar där människans strävan efter mer glädje och mindre smärta  är roten till allt mänskligt beteende.

Personligen tror jag att många lever efter hedonistiska principer utan att tänka på det. För visst är det så att det verkar logiskt att söka njutning och undvika smärta? Faktum är att på kort sikt sikt kan det verka som ett riktigt lovande koncept, men oavsett hur mycket du försöker kommer du så småningom slås ned av motgångar. Och om vi inte vet vad en motgång är så kommer det vara så mycket svårare att hantera. Motgångar är viktiga för oss. Att alltid vara glad och att passera genom livet utan större motgångar är per definition att sakna erfarenhet och kunskap om hälften av livet.

Människan skapar nästan alltid mening och lärdom av alla motgångar hon går igenom även om det tar dagar, veckor eller år innan detta händer. Insikten är så enkel och samtidigt så svår att greppa för många, även för mig. Men efter att ha genomlidit saker som för mig varit svåra har jag, såhär i efterhand, nått en punkt där jag inte skulle vilja byta ut dessa erfarenheter mot något annat. För genom sträva efter en minimering av smärta och maximering av det goda, så missar vi en stor del av livet.