2018-06-04

En känsla kan aldrig vara fel

En känsla kan aldrig vara fel.

Alla har vi nog en eller annan gång blivit tillsagda att vi inte bör känna eller tänka på ett visst sätt. Frustrationen över att exempelvis vara trött utan att ha spenderat någon större mängd energi är en känsla som du kan ha svårt att förstå, men som bakom kulisserna har sina anledningar. Tankebanor kan vara ogrundade, slutsatser kan vara fel, och våra känslor kan vara orimliga, men vi måste acceptera våra och andras känslor. För att kunna arbeta med tankarna bakom känslorna behöver vi acceptera dem för vad de är; känslor.

Känslor behöver inte objektivt spegla tillvaron de befinner sig i; de behöver (i den bästa av världar) inte argumenteras för. Ibland känner vi på ett visst sätt utan att det finns stora blinkade pilar som pekar på varför. Det är därför extremt viktigt att vi tillåter oss själv känna det vi känner. Börjar vi ignorera eller försöker tänka bort känslan kommer det sannolikt leda till att den blir ännu starkare. Våga känna känslor och inse att en sinnesstämning inte alltid behöver bero på något.

Signaler och avstånd

Denna texten kommer faktiskt från en händelse där jag under en promenad på väldigt långt avstånd lyckades urskilja en persons identitet; något som i efterhand fick mig att fundera.

När signalerna på psykisk ohälsa slagit dig i ansiktet kommer de bli goda vänner vars gångstil du känner igen på flera hundra meters avstånd.

Kruxet med detta är att det finns inget sätt för dig att legitimera din föraning utan att bekräfta personens identitet. När det gäller psykisk ohälsa är det lätt att vara efterklok och säga att en såg signalerna men jag tror att det i de flesta fall inte är så enkelt. För även om signalerna är ”tydliga”, fysiska eller psykiska, har du fortfarande inte lärt dig vad signalera står för. Ingen begär att du ska navigera genom genom livet utifrån varningssignaler på något du aldrig upplevt. Det är först när du bekräftat personens identitet eller när du gått in i väggen som du kan se sammanhanget mellan signal och effekt.

När du väl sett sammanhanget kommer det bli mycket lättare för dig att ändra ditt beteende i tid, och du ”ser” signaler mycket tidigare hos dig själv, men du kommer också kunna se varningstecken hos andra. Detta kan upplevas som frustrerande då dessa personer är i den sitsen du var; de vet inte med vad de sannolikt snart kommer att uppleva och det är väldigt svårt för dig att förmedla vad som troligen komma skall. I de allra flesta fall behöver dessa personer lära sig som du gjorde; den hårda vägen.