2018-05-07

Viljestyrka och hjärnmuskler

Viljestyrka är som vilken muskel som helst; träna den så kommer den bli starkare.

När det kommer till det vi har möjlighet att påverka genom våra handlingar torde beteendeförändringar och att bryta vanor var något av det svåraste vi kan ta oss an. Att bryta en dålig vana, subjektivt eller objektivt, är ofta förknippat med motstridiga känslor. Du kan ha en stort tilltro till din egen förmåga att förändra ett givet beteende, men du anser det inte särskilt viktigt att bryta vanan. Likaså kan du har noll tilltro till dig själv i förändringsprocessen gällande en livsavgörande vana.

Men när allt kommer till kritan, när allt fluff är bortskalat, är det din envishet viljestyrka och disciplin som avgör huruvida du klarar att bryta vanan eller inte. Värt att komma ihåg är att om du spenderar viljestyrka i ett avseende, exempelvis på sluta röka, blir det svårt att samtidigt försöka gå ner i vikt. Viljestyrka är en förbrukningsvara, det går att spendera den. Men det går också att göra viljestyrkan starkare.

Det börjar ske magiska saker när vi tar svåra beslut som vi är nöjda med. Ett rätt beslut kan inleda en snöbollseffekt där goda val avlöser varandra genom det faktum att du tagit ett rätt beslut. I processen med att bryta en vana behöver vi rada upp ett antal rätta beslut för att vi ska kunna anses vara på väg mot något bättre. Men även om vanan är svårbruten finns det något mer värdefullt i processen där vi tvingas rada upp svåra val. Känslan av att kontinuerligt ta beslut du är nöjd med ökar din självkänsla och kan nästan jämföras med en form av eufori. För så stärkande är det. Är du nyfiken på hur det känns att rada upp flera bra beslut är det första steget föga förvånande att ta ett rätt beslut, något jag är säker på att du i något avseende kan göra redan idag.

2017-10-23

2017-10-21

Depression och träningsvärk

I dagsläget har jag lagt upp nästintill 200 bilder med mina tankar och funderingar som slagit mig medans jag lever liv efter bästa förmåga. Bilderna är inte alltid enkla att förstå, och ibland kommer de av specifika exempel som jag helt enkelt inte har utrymme att berätta om på instagram. Så det är precis det jag kommer börja göra här på www.hurarlaget.se! Den första bilden jag lade upp kommer med följande text:

Depression och träningsvärk är två varianter på samma idé; att växa gör ont.

Ett litet sidospår innan vi går in på själva kärnan i texten. Bildtexten är inte 100% sann.  Den som är insatt vet att träningsvärk inte nödvändigtvis är ett kvitto på tillväxt, men däremot en bekräftelse på att du utsatt din kropp för ett nytt stimuli som den kommer att anpassa sig efter. Detta kan utgöras av att du tränat hårdare än du brukar, och därmed kommer att växa, men nog om detta; på det stora hela gör det ont att växa.

Om depression och nedstämdhet är fullt normala processer för den mänskliga existensen och en cykel som är omöjlig att helt undvika, kan vi åtminstone försöka förstå vad dessa skeenden kan erbjuda oss.  För när Friedrich Nietzsche säger ”Det som inte dödar härdar” håller jag inte med honom. Jag skulle istället vilja säga att ”Det som inte dödar, erbjuder oss lärdomar”.

Vi behöver naturligtvis inte ta åt oss av dessa lärdomar, utan kan glatt återgå till att göra samma misstag om och om igen. Så även om depression och ångest inte alltid gör oss starkare, kan de definitivt altid ge oss insikt om vem vi är, vad vi klarar, vad vi inte klarar, vad vi behöver, och kanske allra främst; vad vi inte behöver.

2016-09-01

2016-07-16