Förhållningssätt till flexibilitet

Ditt förhållningssätt till livet bör bära ett frö till sin egen omstrukturering. Var flexibel.

Det här är faktiskt en av de bilder jag har svårt att helt och hållet ställa mig bakom i dagsläget. Medans jag kryper till korset tänkte jag försöka förklara varför. Förhållningssätt till livet är något som jag tror människan har försvinnande liten faktisk kontroll över. Som jag sa innan så tror jag många av de problem som drabbar den mänskliga existensen inte är av en socialkonstruktivistisk art. Formulerat på ett annat sätt så tror jag dåliga förhållanden råder på många ställen, och det är ofta en objektiv misär där individens tankebanor i försvinnande liten mängd kommer göra någon nytta.

Jag tror någonstans att människans flexibilitet kommer naturligt när du faktiskt mår bra. En trevlig bonus som gör att livet känns lättare när det känns lättare, orättvist nog. Således är flexibiliteten en effekt av att du inte mår dåligt. För när du mår dåligt, fysiskt eller psykiskt, är du i många avseende styrd av vad din kropp klarar eller inte klara.

Begreppet flexibilitet kommer med krav; krav på att uthärda förändrade omständigheter, krav på att inte fästa sig vid en idé om hur något skall vara. Är detta något man kan begära av någon människa? Kan en alltför stor flexibilitet leda till en inte så gynnande omstrukturering av ditt liv? Tappar vi kärnan av vad som är viktigt genom att ha en alltför stor tilltro till egenskapen flexibilitet?

2017-10-25

Uppfattning, varande och solipsism

Ibland är det viktigare hur verkligheten uppfattas än hur den är. Ibland är det viktigare hur verkligheten är än hur den uppfattas.

Ibland är vår tillvaro på pappret en riktigt lyckad sådan, men magkänslan säger att något inte står riktigt rätt till. Ibland lider vi av kognitiva missuppfattningar där omvärlden förvrids från en verklighetsförankrad livssyn till att passa en genomgående negativ livsåskådning.

Men ju mer jag tittar på denna bilden desto fler frågor dyker upp. Viktigt för vad? Är det verkligen någon skillnad på dessa två meningar? För i båda meningarna gräver vi i viss mån huvudet i sanden. Livsuppfattning adderas med verkligheten för att nå en summa; den vi är och där vi är. Bilden är en riktig hjärnvrickare. Den kräver eftertanke innan man lyckas lista ut vad det faktiskt är jag säger, eller vad jag åtminstone hade i åtanke när jag gjorde den.

För till viss del är det ändå så att uppfattningen av verkligheten ÄR verkligheten. Likaså ÄR verkligheten så som den uppfattas. Solipsism betecknar den idé där det enda som existerar är den egna upplevelsen som sådan utan några bakomliggande orsaker. Jag tror att uppfattningen av situationen och den faktiska situationen båda är delar som är viktiga för din psykiska hälsa. Ingen av delarna kan i någon vid mening stå för sig själv, åtminstone inte i det långa loppet. 

netflix wow Sticker by himHallowsLivet är en kontinuerlig dragkamp mellan mellan bra och dåligt, en ambivalens inneboende i din existens. Ibland vinner mörkret, ibland vinner ljuset. Ibland skiner solen och ibland är allt nattsvart. Mitt livsmotto, som har lett mig rätt hittills, är att göra det som känns rätt. Och att göra det som känns ”rätt” är inte nödvändigtvis likställt med begrepp som ”enkelt” eller ”smärtfritt”. Men gräv inte huvudet i. sanden. Bryt upp.

Blir din objektiva tillvaro bra, kommer din uppfattning av tillvaron att med största sannolikhet bli bra. Saknar du förmåga att göra din tillvaro bra, behöver du kanske hjälp. 

2016-07-19