Definitiva lösningen på psykiska problem

Ju mindre du söker efter den definitiva lösningen på psykiska problem, desto närmare kommer du essensen i vad det innebär att må bra.

Denna texten försöker synligöra människans inneboende ansats till att fixa sig själv och sina problem. I ett träsk av medicin, kriterier och normalitet är det lätta att bagatellisera den faktor som faktiskt gör oss till människor; vår komplexitet. För frågor har inte alltid lätta svar, det finns inte alltid en given anledningen till att vi mår som vi gör. Det kan bero på miljö, genetik, kulturell kontext, socialt nätverk etc. och inte sällan är det en blandning av olika faktor.

I vårt sökande efter lösningen tenderar vi att i många fall spendera långt mer energi än vi planerat och kan i värsta fall motverka processen mot en lösning. Människor som tagit sitt liv tror jag i någon omfattning mött ”olösliga problem” eller för många svårlösta. När existensen är så smärtsam att man inte vill leva är det i det nattsvarta sinnet svårt att se något ljus. Det är tragiskt att människan kan tappa tålamodet till att invänta en förbättring i livet.

Tiden läker inte alla sår, och det ska den inte heller göra. Om tiden hade läkt alla sår hade det inte funnits personligheter och ingen hade behövt ta lärdom av sina erfarenheter. Jag är av åsikten att även om allt inte kan bli bra eller alla sår läkta så kan situationen bli bättre av att tiden får gå. Eller kan du minnas ett tillfälle i livet där så inte varit fallet? Det kan inte jag.

Sjuka och friska önskningar

När du mår bra har du ofta flera önskningar. När du mår dåligt har du sällan mer än en.

Mål och önskningar är något alla människor har; vi söker, vi önskar, vi hoppas. Vi arbetar, vi tränar, vi skapar. Mot våra önskningar, mot våra mål. Dessa strävandet  ställs ofta helt ur spel när sjukdom kommer in i bilden.

sick get well soon STICKER by imojiGår sjukdomen vi drar på oss bortom en enkel förkylning rycks vi ner från våra självförverkligande hästar och tvingas möta utmaningar placerade lägre ner på behovstrappan. Vår önskningar sträcker sig vid detta tillfälle sällan bortom vårt eget tillfrisknande. Men precis som det är skrämmande, så är det många fall också nyttigt att vara sjuk (så länge det givetvis inte är ett livshotande tillstånd).

Jag tror att det vid viss psykisk sjukdom finns ett lidande som bitvis kan vara vackert, åtminstone i efterhand. När vi mår psykiskt dåligt, vare sig vi vill eller inte,  kommer vi ofta otroligt nära livet och den mänskliga existensen. Detta är en närhet som kan vara svår att erhålla på annat vis, men som också leder till visdom och erfarenhet svår att erhålla på annat sätt.