Ångest och minne

Den ångest som i flera föder ett dåligt minne föder sannolikt också mer ångest.

Ångest har en fantastisk förmåga att göra saker värre på sätt som egentligen inte berör själva ångesten utan snarare effekterna av den. För det är ett konstaterat faktum att den som lider av ångest sannolikt lider av stress och då också sannolikt lider av ett sämre minne. Att ha ett dåligt minne, att tappa fokus och missa saker som är viktigt kan vara riktigt förödande och få förödande konsekvenser.

Om vi leker med tanken att din ångest är arbetsrelaterad så kommer du också sannolikt glömma av saker som är arbetsrelaterade och konsekvenserna kan bli förödande, beroende på vad du har för arbete. Problemen som leder till arbetsrelaterad utmattning, ångest och stress är sällan grundade i din individuella oförmåga, utan kommer uteslutande från strukturella problem i arbetsmiljön. Nej, det är inte ditt fel att du blir utbränd i 90 procent av fallen.

Men att ha ett dåligt minne kommer inte bara av att vi har en oförmåga att komma ihåg saker, det handlar också om att vi alldeles för sällan har för mycket att komma ihåg; möten, träffar, event, tandläkartider och skoldanser. Om du är en person som känner dig träffad av ett dåligt minne, se vad du kan göra på hemmaplan och minska antalet saker du behöver komma ihåg, och se vad som händer med ditt ”dåliga minne”.

Utmattningssyndrom och sanktioner.

Lagstödda sanktioner mot företag med en viss andel av personal sjukskrivna för arbetsrelaterat utmattningssyndrom? Vad tror ni? Hade detta varit ett bra sätt att minska prevalensen av psykisk ohälsa på arbetsplatsen? Diskutera!

Jag har fått ett par kommentarer till denna bilden, men jag tänker att jag tar upp dessa i min nya videoserie ”kommentarer på kommentarer”.  Här tänker jag endast prata utifrån mina egna tankar kring förslaget i första stycket. Jag tycker att idén är otroligt spännande och när jag granskar den har jag svårt att finna några skäl till varför man INTE skulle implementera den. Mår en anställd bra arbetar denne bättre. Är det någon som vill säga emot det uttalandet? Tänkte väl det.

Visst, det kan vara utomstående faktorer som gör att man blir sjukskriven för arbetsrelaterat utmattningssyndrom, där privatliv gör att man inte orkar med ett specifikt arbete. Men lägg märke till magiska ordet ”andel” i förslaget. Vi pratar alltså om ett konsekvent och omfattade mönster där anställda faller bort för att arbetsplatsen är som den är. Hur skulle det kunna vara dåligt att uppmärksamma och faktiskt i viss mån bestraffa arbetsplatsen för att den inte lyckas behålla personal? Sa jag att jag hade svårt att se nackdelar med förslaget?