2018-04-25

Utmattningssyndrom och sanktioner.

Lagstödda sanktioner mot företag med en viss andel av personal sjukskrivna för arbetsrelaterat utmattningssyndrom? Vad tror ni? Hade detta varit ett bra sätt att minska prevalensen av psykisk ohälsa på arbetsplatsen? Diskutera!

Jag har fått ett par kommentarer till denna bilden, men jag tänker att jag tar upp dessa i min nya videoserie ”kommentarer på kommentarer”.  Här tänker jag endast prata utifrån mina egna tankar kring förslaget i första stycket. Jag tycker att idén är otroligt spännande och när jag granskar den har jag svårt att finna några skäl till varför man INTE skulle implementera den. Mår en anställd bra arbetar denne bättre. Är det någon som vill säga emot det uttalandet? Tänkte väl det.

Visst, det kan vara utomstående faktorer som gör att man blir sjukskriven för arbetsrelaterat utmattningssyndrom, där privatliv gör att man inte orkar med ett specifikt arbete. Men lägg märke till magiska ordet ”andel” i förslaget. Vi pratar alltså om ett konsekvent och omfattade mönster där anställda faller bort för att arbetsplatsen är som den är. Hur skulle det kunna vara dåligt att uppmärksamma och faktiskt i viss mån bestraffa arbetsplatsen för att den inte lyckas behålla personal? Sa jag att jag hade svårt att se nackdelar med förslaget?

2016-10-26